Bestyrelse og ansvarsliste

Bestyrelse og ansvarshavende i A/B Dybbølsgård er valgt på generalforsamlingen d. 20. november 2019.

Ved henvendelse til bestyrelsen skal der altid skrives en mail til bestyrelsens fælles e-mail dybbolsgaard@gmail.com. Bestyrelsen ekspederer mails videre til øvrige relevante kontakter, såfremt det er nødvendigt. Ved akutte hastesager (inden kl. 21) kan der sms’es eller ringes til relevant kontaktperson (log ind for at se telefonnumre).

Bestyrelsen

Christian Bundgaard (Formand)
Dybbølsgade 18, 1. tv.

Jesper Danielsen (Næstformand)
Dybbølsgade 20, 3. tv.

Maja Bograd (Kasserer)
Dybbølsgade 18, 2. tv.

Magnus Mains
Sommerstedgade 34, 3. th.

Isabel F. G. Smidt-Nielsen
Dybbølsgade 18, st. tv.

Laura Luxhøj Lundberg
Dybbølsgade 18, 4. th.

Suppleanter til bestyrelsen

Rikke A. Nielsen

Alex Lysemose
Sommerstedgade 34, st. tv.

Ansvarshavende udenfor bestyrelsen

Anja Gabelgård (navneskilte til dørtelefon)
Dybbølsgade 20, 3. th.

Stine Gamain (fælleslokalet – udlejning)
Dybbølsgade 20, 2. tv.
stinegamain@gmail.com

Ansvarsområder

Område Navn
Brandsikring – trappeopgange Rikke
Dørpumper Christian
El/sikringer/dørtelefon på fællesarealer Maja
Fjernvarme Jesper
Fremleje af lejligheder Bestyrelsen
Fælleslokale – udlejning Stine G.
Gadelaug – kontaktansvarlig Laura
Gårdlaug Ingen repræsentant
Hjemmeside Jesper
Internet/Fiberby Magnus
Ista (el-målere) Magnus
Lofts-/kælderrum (udlejning) Isabel
Navneskilte til dørtelefoner Anja
Nøgler* Isabel
Salg af lejligheder Isabel
Snerydning (gade) Laura
Snerydning (gård) Gårdmand (via Bestyrelsen)
Tagterrasse Marianne
Trappevask, ukrudtfjernelse på fortov Vicevært (via Bestyrelsen)
Vaskeri Rikke
Venteliste – administration Azets
Ventilationssystem Magnus

*Gælder kun låse og nøgler på foreningens fællesarealer. Skulle der blive akut brug for at kontakte en låsesmed ang. foreningens systemlåse/-nøgler, kontakt da venligst foreningens låsesmed: Bagger (låse&alarm), tlf.nr. 38797979.