Bestyrelse og ansvarsliste

Bestyrelse og ansvarshavende i A/B Dybbølsgård er valgt på generalforsamlingen d. 24. november 2022.

Ved henvendelse til bestyrelsen skal der altid skrives en mail til bestyrelsens fælles e-mail dybbolsgaard@gmail.com. Bestyrelsen ekspederer mails videre til øvrige relevante kontakter, såfremt det er nødvendigt. Ved akutte hastesager (inden kl. 21) kan der sms’es eller ringes til relevant kontaktperson (log ind for at se telefonnumre).

Bestyrelsen

Josef El Hamouni (Formand)
Krusågade 29, st.

Lone Risgaard
Dybbølsgade 18, 3. th.

Allan Bøtner (Kasserer)
Krusågade 29, 1. tv

Rikke A. Nielsen

Laura Luxhøj Lundberg
Dybbølsgade 20, st. th.

Kasper V. Jensen

Suppleanter til bestyrelsen

Stephane Holst Gamain-Nørgaard
Dybbølsgade 20, 2. tv.

Ansvarshavende uden for bestyrelsen

Anja Gabelgård (navneskilte til dørtelefon)
Dybbølsgade 20, 3. th.

Stine Gamain (fælleslokalet – udlejning)
Dybbølsgade 20, 2. tv.
stinegamain@gmail.com

Ansvarsområder

Område Navn
Brandsikring – trappeopgange Josef
Dørpumper Christian
El/sikringer/på fællesarealer Lone
Dørtelefoner Rikke / skriv til bestyrelsesmailen
Fremleje af lejligheder Bestyrelsen
Fælleslokale – udlejning Stine G.
Gadelaug – kontaktansvarlig Laura
Gårdlaug Ingen repræsentant
Hjemmeside
Internet/Fiberby Allan
Fjernvarme og Ista (el-målere) Laura
Lofts-/kælderrum (udlejning) Lone
Navneskilte til dørtelefoner Anja
Nøgler* Allan
Salg af lejligheder Azets
Snerydning (gade) (kontaktperson) Laura
Snerydning (gård) Gårdmand (via Bestyrelsen)
Tagterrasse Marianne
Trappevask, ukrudtfjernelse på fortov Vicevært (via Bestyrelsen)
Vaskeri Rikke / skriv til bestyrelsesmailen
Venteliste – administration Azets
Ventilationssystem Signe

*Gælder kun låse og nøgler på foreningens fællesarealer. Skulle der blive akut brug for at kontakte en låsesmed ang. foreningens systemlåse/-nøgler, kontakt da venligst foreningens låsesmed: Bagger (låse&alarm), tlf.nr. 38797979.