A/B Dybbølsgård

Vi er en andelsboligforening med 45 lejligheder på Vesterbro i hhv. Sommerstedgade 34-36, Dybbølsgade 18-20 og Krusågade 29. Huset er fra århundredeskiftet og foreningen blev stiftet i 1977.

Vi har 12 forskellige lejlighedstyper på 54 til 111 m2.

I 1997 fik vi installeret fjernvarme og fra 2002 til 2004 havde vi en omfattende byfornyelse. Den indbefatter bla. badeværelser i alle lejligheder, nye vinduer og facaderenovering. I forbindelse med byfornyelsen, fik vi også lagt bredbånd ind. Vores internet-udbyder er Fiberby.

At vi er en andelsboligforening betyder at vi i fællesskab ejer hele huset. Vi har en bestyrelse som repræsenterer alle andelshavere. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Vores administrator er  ATB ejendomsadministration.

Bestyrelsen holder møde én gang om måneden. Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til én af kontaktpersonerne.

Nye andelshavere kommer ind i foreningen via vores venteliste. Som andelshaver køber man brugsretten til en lejlighed og til vores fælles faciliteter:

  • Møde-/festlokale i Dybbølsgade 20 st. tv.
  • Vaskeri i kælderen i Krusågade 29
  • Cykelkælder
  • Gårdanlæg
  • Tagterrasse
  • Tørreloft
  • Et lofts- eller kælderrum pr. andelshaver

Dybbølsgården