Vicevært

A/B Dybbølsgård har en vicevært ansat til foreliggende arbejde på fællesarealerne et par timer om ugen. Han maler fx vores døre og skifter pærer i opgangene. Hvis i støder på noget på fællesarealerne, som viceværten bør se på, så send en beskrivelse af det til dybbolsgaard@gmail.com – så sørger vi for, at viceværten får besked.

Arbejdsemner (bruges som skabelon til arbejdssedler)
Hver arbejdsdag foretages følgende:

For- og bagtrapper Gennemgåes for belysning. Andre fejl og mangler, som ikke kan oprettes af viceværten, og som kræver enten håndværker eller indsats fra bestyrelsen, skrives på arbejdsseddel.
Varmecentral, kælderrum, kældergange, kældervægge Gennemgåes for fejl og mangler og vicevært reparerer især vvs-fejl, hvis muligt. Andre fejl og mangler som kræver enten håndværker eller indsats fra bestyrelsen skrives på arbejdsseddel.
Loft Gennemgåes for belysning, utætheder ved tag, døre til trapper og andet som måtte trænge til repararation. Fejl og mangler som kræver enten håndværker eller indsats fra bestyrelsen skrives på arbejdsseddel.
Døre i gadeplan til for- og bagtrapper Lukkemekanisme efterses – eventuelt smøres og justeres. Hvis der kræves special-håndværker skrives det på sedlen.
Facader mod gård og gade, nedløbsrør, tag, skorstene, terrasse Der gås en runde for inspektion af eventuelle opståede fejl og mangler. Taget efterses så godt det er muligt – taget mod gården ses fra terrassen og fra vinduet ved udgangen til loftet, bagtrappen i Krusågade 29.

Efter behov og aftale med bestyrelse:

Facader Maling (af grafitti)
Yderdøre Maling (af grafitti)
Døre til gård fra gaden Maling
Kældervinduer Maling
Andet
Andet

Derudover skal viceværten selvstændigt opsøge og udføre forefaldende arbejde.
Om nødvendigt indkøber AB nødvendigt værktøj.

I skelnen mellem mulig reparation af vicevært eller indkaldelse af håndværker, kan der som tommelfingerregel siges, at så snart en garanti er en afgørende nødvendighed skal bestyrelsen kontaktes, som sammen med vicevært aftaler indkaldelse af håndværker.