Husorden

Affald

De af foreningen opstillede affaldsbeholdere i gården skal benyttes. Der er både beholdere til almindeligt restaffald, papir og pap. Der er glas-containere ud for Dybbølsgade nr. 22. Storskrald og affald må ikke efterlades i opgange, porte, kældergange m.v.

Storskrald må IKKE stilles på gaden. Ordinært storskrald kan i stedet stilles på den dertil indrettede plads i gården bag reformerstationen. Her kan I læse mere om, hvad man må og ikke må stille til storskrald. Alternativt kan storskrald afleveres på genbrugsstationen i Vasbygade 26, som er åben hverdage 13.00-18.00 og lør-/søn- og helligdage 10.00-17.00.

Cykler

Cykler må ikke hensættes i opgange, porte eller på steder, hvor der er markeret et forbud. Der må ikke hensættes cykler i gården. Der henvises til vores fælles cykelkælder under Sommerstedgade 36.

Døre

Indgangsdørene til de enkelte lejligheder må ikke afsyres eller males på ydersiden i anden farve end den originale (se farvekoder).

Husdyr

Det er tilladt at holde hund og kat i foreningen. Ejerne af dyrene er dog forpligtet til at holde hunde i snor på foreningens arealer og til at rydde op efter dem. Husdyr må ikke være til gene for andre andelshavere i andelsboligforeningen.

Kælder- og loftsrum

Kælder- og loftsrum skal være forsynet med hængelås og navn og skal ryddes ved fraflytning. Såfremt dette ikke er sket inden otte dage efter fraflytning, kan bestyrelsen lade arbejdet udføres på den fraflyttedes regning. Brænde og andet træ må ikke stables direkte op ad vægge og gulv.

Legetøj

Legetøj i gården skal ryddes til side efter brug og må ikke stå i vejen for almindelig færdsel i gården.

Musik

Afspilning af musik skal finde sted, så det ikke er til gene for de øvrige andelshavere. Bortset fra enkeltstående undtagelser bør det ikke ske efter kl. 23. Fester skal varsles i tilstødende opgange senest tre dage før.

Rygning

Der må ikke ryges på for- og bagtrapper samt på loft og i kælderrum.

Støj

Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres således, at de ikke er til gene for ejendommen og de øvrige andelshavere. Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted mellem kl. 21 og 07 – i weekenden dog kl. 21 og 09.

Vaskeri

Andelsboligforeningens vaskeri skal holdes rent og ryddeligt. Brugere af vaskeriet forpligter sig til at deltage i den fælles rengøringsordning.

Vinduer

Vinduer i lofts- og kælderrum bør holdes lukkede. I uvejr skal opgangsvinduer holdes lukkede.

Yderdøre

Yderdøre skal holdes lukkede.

Ovenstående husorden er vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 8. marts 2005.