Regler for udeblivelse til foreningsdag

A/B Dybbølsgård afholder to foreningsdage årligt (en søndag i april og en søndag i oktober), hvor andelshaverne mødes for at udføre forefaldende vedligeholdesopgaver på foreningens fællesarealer. På generalforsamling den 19/11 2013 blev det vedtaget, at der skal være en afgift på 500 kr. for udeblivelse til foreningsdag. Dette skal sikre, at vi forsat kan drive en velholdt andelsforening.

Bestyrelsen forpligter sig samtidig til at varsle foreningsdagene på andelsforeningens digitale opslagstavle minimum 10 uger før afholdelse af foreningsdagen.

Til foreningsdagen registrerer bestyrelsen, hvilke andele der er repræsenteret og deltager i dagens arbejdsopgaver.

Hvis man ikke kan deltage

Hvis en andel ikke deltager i en foreningsdag, vil afgiften på 500 kr. for udeblivelse blive opkrævet sammen med andelshaverens kommende husleje. Hvis en andelshaver på forhånd ved, at vedkommende er forhindret i at deltage i foreningsdagen, kan andelshaveren bede om at få tildelt en alternativ opgave, som det vil være meningsfuldt at udføre inden eller efter arbejdsdagen. Det kan fx være at vaske trapperne aftenen før foreningsdagen, hvor de skal lakeres, at oliere havemøbler eller lignende. Udføres en sådan opgave fritages andelshaver for afgiften for udeblivelse.

Foreningen prioriterer dog den fælles indsats på selve foreningsdagen, og kan ikke administrere mange små opgaver, som skal tildeles udeblivende andelshavere. Der er derfor tale om få specifikke opgaver defineret af bestyrelsen. De opgaver, der er, tildeles efter først-til-mølle-princippet, til andelshavere der i god tid ved, at de ikke kan deltage. Man er derfor ikke garanteret muligheden for at få en alternativ opgave.

Der skal gøres opmærksom på, at hvis man varetager andre opgaver i foreningen i løbet af året, berettiger det ikke til udeblivelse fra en foreningsdag uden at betale afgift. Det vil sige, at eksempelvis bestyrelsen også er forpligtet til og deltage i foreningsdagen og skal betale afgift i tilfælde af udeblivelse.

– Bestyrelsen